Teken gesignaleerd!

Op ons tuincomplex zijn teken gesignaleerd. Let bij het verlaten van de tuin goed op eventuele teken op uw lichaam.
Voor meer informatie over en tegen teken, zie onder meer de sites van
– RIVM (www.rivm.nl)
– Tekenrader (www.tekenradar.nl)