Algemene Ledenvergadering (ALV)

Noteer alvast in uw agenda:

 ZATERDAG 24 OKTOBER 2015
Algemene Ledenvergadering!

De uitnodiging en agenda vindt u straks in
het herfstnummer van Plantaardig