Gebiedsprogramma’s

Gisterenavond zijn onder geweldige belangstelling door Wethouder Ingrid van Engelshoven en stadsdeeldirecteur Haagse Hout Lilianne Blankwaard de “Gebiedsprogramma’s” gepresenteerd.
Voor de wijk Mariahoeve komen de prioriteiten voor de periode 2016 – 2019 te liggen op het gebied van:  Jeugd en onderwijs, Wonen, Bedrijvigheid, Leefbaarheid en veiligheid, Werkgelegenheid en inkomen, Opvoeding en zorg, Sociale cohesie en Buurtwaardering.

In het winternummer van ons verenigingsblad Plantaardig wat meer hierover.