Plantaardig is uit

Het herfstnummer van ons verenigingsblad “Plantaardig” is terug van de drukker.
Het blad is zaterdags verkrijgbaar in ons verenigingsgebouw of bij droog weer ook op de dinsdagochtenden als het team van Natuurlijk Tuinieren actief is.