Verdwijnen bomen uit de stad?

Deze vraag is in de afgelopen periode verschillende malen gesteld.
Verschillende boomsoorten zijn gevoelig voor ziekten en plagen en
sommige boomsoorten vertonen ouderdomsgebreken. Betekent dit
dat boomsoorten als de iep, populier en paardenkastanje uiteindelijk
uit de stad zullen verdwijnen? Het antwoord is nee, want we planten
nog steeds iepen, populieren en paardenkastanjes. Alleen kiezen we
voor soorten, die minder gevoelig zijn voor ziekten.

Samen met boomkwekers, universiteiten en collega’s uit de grote gemeenten
proberen we vast te stellen welke soorten de beste weerstand hebben tegen
ziekten en plagen en tegen vroegtijdige  ouderdomskwalen. Het uitwisselen
van kennis is van groot belang. Inmiddels zijn er weer iepensoorten die goed
bestand zijn tegen de iepziekte en uitgroeien tot prachtige bomen én zijn er populierensoorten die heel geschikt zijn om langs wegen en straten te planten.

(Bron: Gemeente Den Haag)