Deze maand gaat ‘t beginnen!

De tekeningen zijn klaar, het werk is aanbesteed en de handtekeningen zijn gezet:
in de loop van deze oktobermaand gaat het baggeren van de sloten, het ontgraven van de ‘beruchte’ dam in de Schenk en het aanbrengen van een stuwconstructie van start.
Het zal enige overlast geven, maar we krijgen er wat geweldigs voor terug:
Verbeterde waterkwaliteit,
niet alleen op en rondom ons tuincomplex, maar de waterkwaliteit in de gehele omgeving zal er op vooruit gaan!