Nut van klimop

Er zijn vier vlindersoorten die in ons land blijven en als ‘volwassen’ vlinder overwinteren. Van deze vier wordt op dit moment dagpauwoog het meest gezien. Het zijn verse, prachtig mooie en gave vlinders, die nu briljant gekleurd zijn. Na de winter is de kleur minder uitgesproken. Dagpauwoog gaat in overwintering en voor die tijd wil hij graag zoveel mogelijk nectar hebben, zodat hij de grootste kans heeft om de winter ook te overleven. Op klimop, maar ook op herfstaster vinden ze nu nog voldoende voedsel. Ook de overwinteraars gehakkelde aurelia en kleine vos worden regelmatig op klimop gemeld, maar de aantallen zijn veel kleiner dan van atalanta en dagpauwoog. De citroenvlinder tenslotte, ook een vlinderoverwinteraar, wordt wel waargenomen, maar wordt niet veel op klimop gezien. De komende weken bloeit klimop nog en sommige blijven zelfs tot half december in trek.
(Bron: Vlinderstichting)