Zaterdag 24 oktober 2015 Algemene Ledenvergadering (ALV)

U bent het volgende week toch niet vergeten?

Algemene ledenvergadering (ALV)
Zaterdag 24 oktober 2015 om 14:00 uur

Onder meer op de agenda:
– Diverse mededelingen
– Benoeming bestuurs- en commissieleden
– Beleidsplan 2016
– Begroting 2016 en Meerjaren Investeringsplan
Dus belangrijk dat u aanwezig bent!

De volledige agenda treft u aan in het herfstnummer van Plantaardig (verkrijgbaar in het Tuinpaviljoen of te lezen in de digitale versie op onze site www.vtvmariahoeve.nl)
De notulen van de vorige ALV treft u aan in het zomernummer van Plantaardig (ook op de site digitaal te lezen)