Geslaagde Ledenvergadering

Afgelopen zaterdag was er de najaarsvergadering van onze vereniging.
Het Tuinpaviljoen zat lekker vol en de inbreng van de leden was uitstekend. Als je het met trefwoorden zou moeten omschrijven: ‘nuttig’, ‘positief kritisch’ en ‘goede ideeën’.
De rode draad door de vergadering was wel het begrip “Cultuurverandering”.
Hopelijk kunnen we het verslag van de vergadering op tijd afdrukken in het komende winternummer van Plantaardig.