Goed bericht van het bestuur!

Medio november zal de gemeente Den Haag op verzoek van het Hoogheemraadschap alle sloten op het complex uitbaggeren. Dit betekent dat alle obstakels, zoals eenden trapjes, kunststof dieren, waterbeplanting, etc. uit de sloten verwijderd moeten worden om niet in de baggerboot te verdwijnen. Tevens moeten de slootkanten bereikbaar zijn.
De Tuin Controle Commissie zal e.e.a. controleren voor aanvang van de werkzaamheden. Wij verzoeken u uw medewerking hieraan te verlenen.