Zelf uw watermeterstand opnemen

Het bestuur laat weten:
De watermeterstand werd jaarlijks door leden van het bestuur opgenomen.
Met ingang van 2015 wordt u verzocht dit jaarlijks per 1 november zelf op te nemen en door te geven aan de penningmeester. Indien wij geen opgave van u ontvangen, zal op basis van voorgaande jaren een stand worden geschat.
Ter controle zullen jaarlijks willekeurig enkele meterstanden worden nagekeken.
Deze procedure wordt ook op veel andere volkstuincomplexen gehanteerd.
Mocht bovenstaande op onoverkomelijke problemen voor u stuiten, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Gaarne ontvangen wij uw opgave 15 november 2015 op “info@vtvmariahoeve.nl
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.