Huismus op nummer één!

Ook dit jaar is de huismus opnieuw de meest getelde vogel in de Nederlandse tuinen. De huismus leeft in groepen, waardoor deze vogel qua absolute aantallen op de eerste plek eindigt. In de top-10 staat de koolmees op de 2e plaats, gevolgd door de merel. De merel is de vogel die in de meeste tuinen is gezien.
(Bron: Nature Today)