Flinke tegenvaller

Het ging allemaal in rap tempo: het aanbrengen van de kanteldam in De Schenk, het verwijderen van de lange duiker, het uitgraven van een gedeelte van de sloot parallel aan de N14 en het hier en daar verwijderen van overtollig riet. Maar we denken dat het er helaas naar uit ziet dat het Waterschap en de gemeente het in hun planning niet voor elkaar krijgen om op korte termijn ook de sloten op en rondom ons tuincomplex te baggeren. Mede in verband met het broedseizoen (half maart – eind mei) zullen we waarschijnlijk nog even geduld moeten hebben.