Cursus (ecologisch) tuinieren voor iedereen

Beste leden,
In februari heb ik u bericht gestuurd over de cursus Ecologisch tuinieren in de volkstuin. Deze cursus gaat niet door wegens onvoldoende aanmeldingen. In plaats daarvan is een kortere en daardoor goedkopere cursus ontwikkeld, die bovendien geen cursusdagen in de vakantieperiode omvat. We hopen hiermee de cursus voor meer leden aantrekkelijk te maken.
De cursus is vooral bedoeld voor beginnende tuinders en voor tuinders die de (ecologische) aanpak op hun tuin naar een hoger niveau willen brengen.
De cursus wordt aangeboden en verzorgd door de vereniging VELT, in samenwerking met onze vereniging VTV Mariahoeve. Het gaat om een basiscursus, zowel gericht op de moestuin als op  de siertuin. In deze folder Cursus-ecologisch tuinieren in de volkstuin 2016 vindt u meer informatie over inhoud en opzet van de cursus.
De cursusdagen zijn 14 mei, 11 juni, 10 september en 8  oktober, telkens van 14.30 tot 17.00 uur in het Tuinpaviljoen op ons tuincomplex. De prijs is € 60,00.
Geïnteresseerde leden kunnen zich aanmelden door een mailbericht aan veltdheo@gmail.com. Bij aanmelding gaarne naam,adres, woonplaats en lidmaatschap van onze vereniging evt. lidmaatschap van VELT vermelden. De aanmelder ontvangt dan van VELT een mail met bevestiging en betalingsgegevens.
Aanmelding kan tot 1 mei. N.B. Ook leden van ander verenigingen kunnen zich aanmelden.  Bij overtekening geschiedt toelating op volgorde van aanmelding!

Met vriendelijke groet,
Udo Teunis
voorzitter