Ja, we hebben hem!

Deze week heel goed nieuws ontvangen

Ons tuincomplex is onlangs herkeurd in verband met het keurmerk “Natuurlijk Tuinieren”. Dit heeft geresulteerd in een opwaardering van de huidige 3, naar de maximaal haalbare score van 4 stippen!

Om voor een vierde stip in aanmerking te komen moet je minimaal 80% halen.
In 2012 was de eindbeoordeling 67%, thans zijn wij gestegen naar 98%. !!
Er zijn maximaal 278 punten te behalen en onze eindscore is 275 punten, waarvan 91 bonuspunten voor bijzondere elementen.

Nationaal Keurmerk