Al een klein stukje gebaggerd

De sloot langs het spoor blijkt al voor een gedeelte te zijn uitgebaggerd.
Dit is gebeurd met een graafmachine vanaf de “weg” tussen het spoor en de sloot.
Maar het grootste gedeelte staat nog helemaal vol met riet.
We zullen het vervolg met belangstelling volgen want er zijn
nog honderden meters te gaan.