Volle bak

Minimaal twee maal per jaar komen vertegenwoordigers van alle bij de Haagse Bond aangesloten verenigingen bijeen voor het zgn. “Voorzittersoverleg Haagse Bond”. Bij toerbeurt treedt een vereniging als gastheer op. Afgelopen maandagavond was het de beurt voor onze vereniging. Onze voorzitter Udo Teunis trad op als voorzitter en Ran  Sewpersad en Cees Swanink offerden hun vrije avond op voor het verzorgen van de hapjes en de drankjes voor de dertig aanwezigen.