Opnemen watermeterstanden

Namens het bestuur:
“Hierbij verzoeken wij u de stand van de watermeter eind oktober 2016 op te nemen en aan ons door te geven, hetzij per mail, hetzij persoonlijk aan een van de bestuursleden.
Indien wij uiterlijk 1 november 2016 geen opgave van u hebben ontvangen, zal op basis van voorgaande jaren het verbruik worden geschat.
Ter controle zullen jaarlijks willekeurig enkele meterstanden worden nagekeken.
Mocht bovenstaande op onoverkomelijke problemen voor u stuiten, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen”.