Vissen gesignaleerd!

Door meerdere leden zijn in onze sloten vissen gesignaleerd.
Teken dat er na jaren weer voldoende zuurstof zit in de sloten en dat de ‘vispasseerbare’ kantelstuw tussen de Hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland boven verwachting functioneert!
Ook de vaste stuw in de watergang achter Aegon is door Delfland aangepast
zodat ook hier de vissen naar hartelust verder de wijk in kunnen zwemmen.
Afbeeldingsresultaat voor lachende vis