Sloten klaar maken voor het baggeren

Medio november zullen alle sloten op het complex worden uitgebaggerd.
Dit betekent dat alle obstakels, zoals eendentrapjes, kunststof dieren, waterbeplanting etc. uit de sloten verwijderd moeten worden om niet in de baggerboot te verdwijnen.
Tevens moeten de slootkanten bereikbaar zijn.
(Bestuur VTV Mariahoeve)