Baggeren van de sloten

Volgende week gaat het
Hoogheemraadschap van Delfland
i.s.m. de gemeente Den Haag
beginnen met het baggeren van onze sloten.
De werkzaamheden zullen ca. 2 weken duren.
Graag daar waar mogelijk uw medewerking.