Andere aanpak van kroos

Delfland werkt aan het verkrijgen van inzicht in een andere aanpak van kroos. Zij willen onderzoeken in hoeverre een actievere kroosaanpak bijdraagt aan de verbetering van de waterkwaliteit en de beleving van water en wat dat kost. Het rapport ‘Kroos in Den Haag’ is een van de bouwstenen.

Vroeg in het voorjaar beginnen onderhoudsploegen in Den Haag in een aantal wijken met het weghalen van kroos. Zij voorkomen dat sloten en singels bedekt worden met een dichte laag kroos. In opdracht van Delfland is met behulp van infrarood luchtfoto’s onderzocht wat de omvang van het kroosprobleem is in heel Den Haag. Dit beeld en de ervaring van de aanpak op de probleemlocaties levert informatie op over wat er nodig is om heel Den Haag te ontdoen van kroosoverlast.
(Bron: Hoogheemraadschap van Delfland)