De vogelgriep heeft Nederland bereikt

Raap geen dode vogels op
Als je een dode vogel vindt, raap die dan niet op als het niet hoeft en zéker niet zonder (wegwerp)handschoenen en een voldoende goed afsluitend mondkapje te dragen. In geval van een uitbraak van vogelgriep worden gewoonlijk grotere aantallen dode vogels bij elkaar gevonden.

Meerdere dode vogels graag melden
Als u drie of meer dode wilde eenden, zwanen of ganzen of meer dan twintig andere vogels op één plek aantreft, kunt u dat melden bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) via het meldpunt dierziekten: 045-546 31 88. Voor overige vragen of meldingen kunt u bellen met het Klantcontactcentrum van de NVWA, 0900-0388.

(Vogelbescherming Nederland)