Gaat onze vereniging “Internationaal”?

Er gaan geruchten dat onze vereniging wordt voorgedragen voor het Internationaal Certificaat voor ecologische tuinparken. Dit diploma wordt uitgegeven door het
“Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux”
Dit is de Europese volkstuinorganisatie die jaarlijks deze eretitel aan tuinparken verleent die door hun inrichting, beheer, onderhoud en communicatie een voortreffelijke voorbeeldrol vervullen voor de volkstuinsector.
Of we deze eretitel gaan behalen wordt bekend gemaakt tijdens het internationaal volkstuincongres in Kopenhagen dat in augustus 2017 plaats vindt.

Nou, we zijn hartstikke benieuwd en houden jullie natuurlijk op de hoogte!