Belangrijke data

Het is weer tijd om de agenda en de kalender voor 2017 in gebruik te gaan nemen.
Vergeet niet de volgende belangrijke data te verwerken:

Zaterdag 14 januari 2017
Nieuwjaarsreceptie in ons Tuinpaviljoen!

Vrijdag 27 januari 2017
Voor de liefhebber: Nieuwjaarsborrel bij Duurzaam Den Haag
(Nadere informatie volgt)

28 en 29 januari 2017
Tuinvogeltelling
(zie bericht van 6 december 2016)

Zaterdag 11 februari 2017
Bijzondere Algemene Ledenvergadering
(i.v.m. de voorstellen tot wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement)

Zaterdag 22 april 2017
Algemene Ledenvergadering – voorjaar –