Herinnering voor aanstaande zaterdag

Aanstaande zaterdag
11 februari 2017 – aanvang 10:30 uur
Bijzondere Algemene Ledenvergadering

In deze vergadering worden de voorstellen tot wijzigingen van het huishoudelijk reglement, inclusief tuin- en bouwreglement, besproken.
De reglementen zijn de spelregels die de leden onderling maken over
hoe we samen zo goed en leuk mogelijk tuinieren.
Uw aanwezigheid is absoluut noodzakelijk!
Dus denk en praat mee, laat uw stem niet verloren gaan.