Tuin leesvoer

Inmiddels zullen al onze leden de lente uitgave van “De Tuinliefhebber” in de bus hebben ontvangen. Ook dit keer weer bordenvol tuintips en wetenswaardigheden.
En het is niet zomaar een nummer, maar een jubileumnummer ter
gelegenheid van het 100 jarige(!) bestaan van dit blad.

De lente uitgave van ons eigen verenigingsblad “Plantaardig” is in concept bijna gereed en komt naar verwachting de eerste week van maart uit.
Voorlopig hebben we dus genoeg te lezen.

Als iemand nog kopij heeft voor deze uitgave: welkom!
(Sluitingsdatum is 15 februari)