Extra Ledenvergadering 18 maart 2017!

Afgelopen zaterdag 11 februari 2017 was de Bijzondere Ledenvergadering waarin de het voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement inhoudelijk werd besproken.
Door de, met groten getale aanwezige, leden werd zo uitvoerig meegedacht dat de vergadering te kort bleek om alle reacties goed te kunnen behandelen.

Afgesproken is om zaterdag 18 maar 2017 (AANVANG 10.00 UUR!) de vergadering voort te zetten.