Help onze regio klimaatbestendiger te maken

Prachtig initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland
Wateroverlast door hoosbuien is een groeiend probleem in het stedelijk gebied, ook in Delfland. Het is een van de gevolgen van de klimaatverandering. Samen kunnen we er voor zorgen dat wijken klimaatbestendiger worden. Meer groen en minder tegels, groene of waterbergende daken en regenwateropvang maken uw omgeving een betere ‘spons’ voor een plotseling teveel aan water. Wilt u daar met uw tuin, terrein, dak of straat aan bijdragen, dan betaalt uw waterschap mee. Vraag een bijdrage uit de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie Delfland aan.

Lees hier meer: Stimuleringsregeling Klimaat adoptie