Dringende oproep in ieders belang!

Deze week blijkt er in meerdere huisjes te zijn ingebroken en was er zelfs
sprake van brandstichting.
Voor onze leden die hier de dupe van zijn geworden natuurlijk verschrikkelijk.
De wijze waarop de indringers waarschijnlijk zijn binnengekomen is bekend en er zullen zo snel mogelijk maatregelen worden getroffen om dit moeilijker te maken.

De afgelopen periode is echter ook gebleken dat tijdens de avond/nacht het toegangshek niet altijd is afgesloten. Hierdoor wordt het onverlaten wel heel erg gemakkelijk gemaakt.

AAN EEN IEDER DUS HET DRINGENDE VERZOEK OM ERVOOR TE ZORGEN DAT HET TOEGANGSHEK OP DE AANGEGEVEN TIJDEN OP SLOT ZIT !!

De politie is geïnformeerd en zal tijdens hun surveillance een
extra oogje in het zeil houden.