Herinnering

Aanstaande zaterdag 22 april 2017

Algemene Ledenvergadering
Aanvang 10.30 uur
in ons Tuinpaviljoen

Laat uw stem en inbreng niet verloren gaan!
Mocht u verhinderd zijn, geef dan tijdig uw machtiging aan een medelid.

De stukken voor deze vergadering zijn u inmiddels per e-mail toegestuurd.
De stukken zijn ook ter vergadering beschikbaar.