Voor uw agenda

Tuincontroles
Zaterdag 12 augustus 2017 (nacontrole)
Zaterdag 14 oktober 2017 (na 12.00 uur)
Zaterdag 21 oktober 2017 (na 12.00 uur)
Zaterdag 28 oktober 2017 (na 12.00 uur)

Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 21 oktober 2017
Aanvang 10.30 uur
in ons Tuinpaviljoen
(Uitnodiging, agenda en machtigingsformulier worden u tijdig toegezonden)

Ophalen tuinafval
Donderdag 28 september 2017
(Houd het mededelingenbord in de gaten)