Werk aan de sloten

Hoewel nog niet zolang geleden alle sloten werden gebaggerd, is de natuur niet te stuiten. Onder meer de sloot langs het spoor en de sloot langs het rijwielpad
van de N14 waren al bijna niet meer zichtbaar doordat de begroeiing van de oevers over de sloten heen groeide. Inmiddels is men hard aan het werk om de sloten
weer op orde te krijgen.
Deze week komt men nog met een kleinere machine en dan oogt het allemaal al een heel stuk beter!

Sloot langs de N14

De “Spoorsloot”