Uitnodiging

Volkstuindersvereniging Mariahoeve ontvangt op 11 oktober 2017 een onderscheiding in het kader van de Europese Week van de lokale democratie.

Wij ontvangen dit certificaat voor het burgerinitiatief dat heeft geleid tot het herstel van de oude waterloop De Schenk als ecologische verbindingszone en een aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit in de wijk Mariahoeve.

Op initiatief van Bert Blom en Ed Split is dit gerealiseerd in een succesvolle samenwerking met de Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland en de gemeente Den Haag.

De uitreiking vindt plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst op

woensdag 11 oktober 2017, aanvang 11.00 uur.

Wij nodigen u graag uit om deze bijzondere gebeurtenis met ons te vieren onder het genot van een drankje en een hapje in het Tuinpaviljoen op ons complex.

Graag vernemen wij van u voor zaterdag 7 oktober 2017
of u in de gelegenheid bent hierbij aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groet,
Bestuur VTV Mariahoeve
info@vtvmariahoeve.nl