Opnemen watermeter standen

Hierbij verzoeken wij u de stand van de watermeter eind oktober 2017 op te nemen en aan ons door te geven, hetzij per mail, hetzij persoonlijk aan een van de bestuursleden, hetzij via de brievenbus aan de Tuinwinkel.
Indien wij uiterlijk 1 november 2017 geen opgave van u hebben ontvangen, zal op basis van voorgaande jaren het verbruik worden geschat.

Ter controle zullen jaarlijks willekeurig enkele meterstanden worden nagekeken.

Mocht bovenstaande onoverkomelijke problemen voor u opleveren, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Bestuur VTV Mariahoeve
info@vtvmariahoeve.nl