Algemene Ledenvergadering 21 oktober 2017

Het bestuur van Volkstuindersvereniging Mariahoeve nodigt de leden, kandidaat-leden, ondersteunende leden alsmede vertegenwoordigers van de Haagse Bond en het AVVN hierbij uit voor de Algemene Vergadering op zaterdag 21 oktober 2017 om 10.30 uur in het Tuinpaviljoen.

Laat uw stem en inbreng niet verloren gaan! Mocht u verhinderd zijn, geef dan tijdig uw machtiging aan een medelid.

Zie hier de agenda: UITNODIGING

De stukken ten behoeve van de vergadering zijn u inmiddels per e-mail toegestuurd.
“Papieren” exemplaren liggen voor u gereed in het Tuinpaviljoen.