Planning werkzaamheden

In verband met de realisatie van de nieuwbouw winkel/werkplaats is inmiddels een planning gemaakt:

De periode van 22 januari t/m 3 februari 2017
is gereserveerd voor de sloop van de huidige winkel/werkplaats, het aanbrengen van een zandbed en het plaatsen van stelconplaten die gaan fungeren als vloer voor de nieuwbouw. Deze werkzaamheden zullen door een aannemer worden uitgevoerd.

Van 5 februari t/m 7 februari 2017
zal de leverancier de nieuwe winkel/werkplaats gaan opbouwen.

De periode van 8 februari t/m 29 februari 2017
zal worden gebruikt om de elektra weer opnieuw aan te sluiten en om de inrichting van de winkel en werkplaats te realiseren. Tevens zal gedurende deze periode nog heel wat tegelwerk rondom de nieuwbouw moeten worden aangepast.

Op 1 maart 2017
zal de opslagcontainer weer worden weggehaald en zou alles helemaal klaar moeten zijn.

Hinder
Het zal duidelijk zijn dat met name in de periode van 22 januari t/m 7 februari het tuincomplex niet altijd even gemakkelijk bereikbaar zal zijn met kruiwagens en/of grote wagens. Houd hier rekening mee als u materialen naar uw tuin zou willen brengen.Te allen tijde blijft uw eigen tuin uiteraard lopend goed bereikbaar.

Hulp
Gelet op al het werk dat gedaan moet worden is alle hulp van harte welkom!
Heeft u wat uurtjes voor de vereniging over, laat het weten aan de coördinator van de werkzaamheden: Rob van de Vlis.

Zie hier de detailplanning: Planning winkel_werkplaats