Project “Tuinparken in de Wereldstad aan Zee”

In 2007 is het projectplan “Tuinparken en de wereldstad aan zee” gestart.
Doel van het projectplan is “het behoud- en uitbreiding- van de tuinparken van de Haagse Bond door middel van een verbreding en intensivering van de gebruiksfuncties”.

Onze vereniging heeft destijds hiervoor een ‘Bidbook’ samengesteld.
Lees dit onder ‘Projecten’, rechts op deze pagina, of klik hieronder:
vtv Mariahoeve Bidbook januari 2010

Inmiddels is het tijd om te kijken op welke onderdelen het plan mogelijk moet worden aangepast zodat gekomen kan worden tot een ‘up to date’ plan waar onze vereniging haar beleid op kan aanpassen.

Het bestuur roept dan ook alle leden op om aanwezig te zijn op de speciale discussie bijeenkomst om mee te denken hoe we samen als vereniging in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan verbreding en intensivering van de gebruiksfuncties van ons tuincomplex.

De bijeenkomst wordt gehouden op
ZATERDAG 10 MAART 2018
in ons verenigingsgebouw het “Tuinpaviljoen”.

–  Nadere informatie volgt –