Festival “Duurzaamheid” in Mariahoeve

.Het wijkberaad Mariahoeve laat weten:

“Zaterdag 14 april a.s. vindt in Mariahoeve het festival ‘Duurzaamheid’ plaats, georganiseerd door Wijkberaad Mariahoeve. Dat zal zijn van 11 tot 17 uur.

Enkele wijkbewoners hebben een werkgroep gevormd om dit festival te organiseren.
Samen met medewerkers van Stadsdeelkantoor Haagse Hout,  ‘Duurzaam Den Haag’ en ‘VvE-loket Den Haag’ en stichting ‘Duurzaam Den Haag’ willen we er een informatieve en mooie dag van maken voor alle bewoners van de wijk.
Meerdere stichtingen op het gebied van ‘duurzaamheid’, ‘groen’ en ‘ecologie’ hebben inmiddels al hun medewerking toegezegd.

Die dag staan 4 clusters centraal, nl:
        – 1. Energie en Energietransitie
        – 2. Groen / Water – Vergroening vrs Verdichting + Klimaat
        – 3. Hergebruik / Samengebruik
        – 4. Kinderactiviteiten

Ook uw vereniging willen we heel graag uitnodigen die dag een presentie te verzorgen over de activiteiten op uw tuincomplex”. 

Nou, onze vereniging zal van de partij zijn!
Mee-denker en mee-doeners zijn van harte welkom!
Wil je dus mee-denken en/of mee-doen: geef even een berichtje aan ons bestuur.