Niet vergeten Zaterdag 10 maart

We hadden er al eerder op geattendeerd, maar toch nog even aandacht hiervoor:

Zaterdag 10 maart 2018 van 10.30 – 12.00 uur
In ons Tuinpaviljoen
Praten over de toekomst van onze vereniging
Zie de e-mail die u van de het bestuur heeft ontvangen