Volop Jeu de Boules wedstrijden!

28 april 2018
Jeu de boules toernooi bij “De Goede Worp” (DGW)
Hengelolaan 1061 te Den Haag.
Voor leden van de Haagse Bond.
Deelnemers via ons bestuur zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk 19 april 2018, opgeven aan de Haagse Bond.
Wijzigingen in de opgave van deelnemers kunnen tot uiterlijk 25 april 2018 aan de Haagse Bond worden gedaan. Daarna zijn geen veranderingen meer mogelijk.
Lees hier meer: flyer jeu de boules 2018

30 juni 2018
Op 30 juni 2018 wordt er bij collega tuinvereniging De Uithof een Jeu de Boules toernooi gehouden. Lees hier meer informatie:Jeu de Boules toernooi De Uithof