Controleformulier Tuincontrole

Op verzoek van de leden kunt u vanaf heden het formulier inzien waarmee de tuincontrolecommissie de tuinen controleert op de diverse bepalingen zoals genoemd in het tuin- en bouwreglement. Het formulier kunt u rechts op deze pagina vinden onder de categorie “Statuten, reglementen en tuincontroleformulier”