Achteruitgang van de bijen zet zich voort

Voor het eerst sinds 2003 is er een nieuwe Rode Lijst van de Nederlandse bijen opgesteld. Op deze lijst staan de in ons land bedreigde soorten. Hieruit blijkt dat het niet goed gaat met onze bijenfauna: 55 procent van de bijensoorten staat op de Rode Lijst; 46 soorten zijn uit ons land verdwenen. De achteruitgang van de bijen heeft zich in de 21e eeuw voortgezet. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes.
Lees straks meer in het zomernummer van ons verenigingsblad “Plantaardig” waar extra aandacht wordt besteed aan bijen.