Mag er nu gesnoeid worden?

Het broedseizoen is in volle gang
Dus nu snoeien is uit den boze en zelfs strafbaar.

Wat kan je het beste doen?
Wacht in ieder geval met snoeien tot na juli.
Controleer van tevoren meter voor meter, dan zit u redelijk veilig. Vindt u toch een nest? Of ziet u een vogel rond rommelen met mosjes? Dan moet het werk echt wachten, want de vogels zijn beschermd vanaf het allereerste takje voor het nest tot het allerlaatste uitgevlogen kuiken.
(Bron: Vogelbescherming Nederland)