De Canadese gans

Ons volkstuinencomplex is kennelijk ook erg aantrekkelijk voor de Canadese gans.

(Foto Hely en Ed Split op hun eigen tuin) 

Maar ook egels uit het Egelopvangcentrum hebben op ons complex een geschikt plekje gevonden. Lees straks meer over egels in de zomeruitgave van Plantaardig.