Felicitaties voor “Eigen Tuin”

Volkstuinvereniging “Eigen Tuin” uit Haarlem (niet te verwarren met de Wassenaarse Volkstuinvereniging “Eigen Arbeid” die vorig jaar 100 jaar bestond) vierde afgelopen maand ook hun 100 jarig bestaan!

Net zoals “Eigen Arbeid” ontving ook nu “Eigen Tuin” de Koninklijke Erepenning. Welverdiend!