Privacy Policy Protocol VTV Mariahoeve

Volkstuindersvereniging Mariahoeve hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de leden en van andere betrokkenen bij de vereniging.
Lees hier het volledige Privacy Protocol: Privacy Policy Protocol VTVM