Dijkgraaf van Delfland neemt afscheid

Op 31 mei 2018 neemt Michiel van Haersma Buma afscheid als dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland. Hij kijkt met plezier terug op de periode dat hij de functie van voorzitter van het waterschap vervulde.

In de meer dan tien jaar dat Michiel van Haersma Buma dijkgraaf was, is er het nodige veranderd. Het hoogheemraadschap is bijvoorbeeld politieker geworden. Dat brengt andere bestuurlijke verhoudingen met zich mee. Het contact met partners in de regio, gemeenten, universiteiten, belangengroepen en met inwoners is in de loop der jaren intensiever geworden.

“Wat mij het meest bij zal blijven is de bevlogenheid waarmee de mannen en vrouwen bij Delfland hun werk doen. Het er samen voor staan”, zegt Michiel van Haersma Buma. “Bij calamiteiten is die sfeer helemaal duidelijk merkbaar. Ik ben blij dat ik zo lang onderdeel uit heb mogen maken van deze organisatie.”

Michiel van Haersma Buma blijft na zijn vertrek bij Delfland actief in de waterwereld, in deze regio, maar ook nationaal en internationaal. Onder meer als voorzitter van Allied Waters en VPDelta. Allied Waters is een internationale publiek-private samenwerking gericht op het in de markt zetten van baanbrekende innovaties in de waterketen. VPdelta stimuleert innovaties in de Nederlandse water- en deltatechnologiesector en brengt nieuwe oplossingen wereldwijd onder de aandacht.

Onze vereniging wenst Michiel veel sukses met zijn verdere activiteiten en bijzondere dank voor zijn support bij het project van onze vereniging ter verbetering van de ecologische verbindingszone De Schenk.