Najaarscontrole van de tuinen

De najaarscontrole van de tuinen komt er weer aan. De tuincontrolecommissie komt langs op zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur, op

  • 6 october: Kraaienpad
  • 13 october: Reigerspad
  • 20 october: Mezenpad en Ooievaarspad.

De nacontroles zijn op 17 en 24 november, 1 december.

 

De tuincontrole is gebaseerd op bepalingen in het Huishoudelijk Reglement, Tuinreglement en Bouwreglement. De commissie controleert aan de hand van een rapportageformulier waarin deze bepalingen zijn verwerkt. U kunt dit formulier desgewenst inzien op de website van de vereniging. U weet dan waar de commissie allemaal op zal letten.

 U kunt met de commissie in gesprek als u punten op uw tuin wilt toelichten of wilt weten waarom iets wel of niet kan. U dient dan op de middag van de controle op uw tuin aanwezig te zijn. De commissie kan niet vooraf met iedereen een afspraak hiervoor maken.

 

Zorg ervoor dat uw tuin op de middag van de controle niet op slot is ! Afgesloten tuinen waren de afgelopen jaren in toenemende mate een probleem bij het uitvoeren van de controles. De leden van de commissie moeten voor de controle toegang hebben tot de tuin (Tuinreglement, artikel 1, vierde lid).  Indien de commissie uw tuin niet op kan betekent dat dus een overtreding.  Het bestuur zal, als de tuin afgesloten wordt aangetroffen, een boete opleggen van € 25,00.

Speciale aandacht voor sloten en slootkanten

Bij deze tuincontrole zal  extra aandacht worden besteed aan het onderhoud van de slootoevers en beschoeiingen en de sloten zelf. Door het baggerwerk van het afgelopen jaar en de aanleg van de kantelstuw in de schenk (de sloot voor het complex) is de waterkwaliteit van de sloten enorm verbeterd. Dat willen we graag zo houden.

Het Tuinreglement (artikel 5, vijfde lid) geeft aan welke verplichtingen de leden die langs een sloot tuinieren op dit punt hebben. De gemeente heeft aangegeven dat takken van struiken langs de sloot niet over de sloot mogen groeien. Ook het waterschap stelt eisen aan het slootonderhoud. Samenvattend hebben we als lid deze verantwoordelijkheden:

  • Oever met beschoeiing: geregeld onderhoud en kleine reparaties (grote reparaties en evt. vervanging melden bij het bestuur: die moet de gemeente doen), aanwezige bomen en struiken die de beschoeiing aantasten verwijderen, opschot van bomen en struiken en op de beschoeiing groeiend onkruid verwijderen; boven de sloot hangende takken van struiken en hagen verwijderen;
  • Oever zonder beschoeiing, met begroeid talud: talud minstens één keer per jaar maaien ( liefst in het najaar, vóór 1 november), aanwezige bomen en struiken die het talud aantasten verwijderen, opschot van bomen en struiken  op het talud verwijderen, boven de sloot hangende takken van struiken en hagen verwijderen;
  • Waar aanwezig de grasstrook langs het talud regelmatig maaien;
  • Drijfvuil geregeld verwijderen, en daarbij zo mogelijk één keer per jaar (in het najaar, vóór 1 november) uit het gedeelte van de sloot grenzend aan de tuin oppervlakkig dode bladeren, waterplanten e.d. weghalen.

 

De tuincontrolecommissie zal bij de komende controles extra op deze punten letten.