WATERSTANDEN

Hierbij verzoeken wij u de stand van de watermeter eind oktober 2018 op te nemen en aan ons door te geven, hetzij per mail, hetzij persoonlijk aan een van de bestuursleden.

Indien wij uiterlijk 1 november 2018 geen opgave van u hebben ontvangen, zal op basis van voorgaande jaren het verbruik worden geschat.